Produktöversikt

Låssystem

Best CorMax anpassat låssystem till allmänyttan, fastighetsbolag, kontor och offentlig miljö. 
CorMax utbytbara låscylinder anpassas enkelt för användaren och möjliggör indelning av säkerhetszoner beroende på tillträdeskrav.
Kostnaden för nya cylindrar i ett driftsatt CorMax låssystem halveras.
Den unika utbytarheten innebär att dörrens individuella låscylinder snabbt och enkelt kan bytas utan verktyg med hjälp av systemets Control Key.
Dyrksäker.
​​​​​​​
CorMax låscylinder integreras i ett brett internationellt cylindersortiment. Såväl mekaniska som elektroniska.
Vår utbytbara låscylinder tillåter snabbt byte av både cylinder och nyckelfunktioner.
I ett CorMax patenterat låssystem får nycklar endast tillverkas hos en av kunden utvald Best avtalsreglerad samarbetspartner. Varje nyckel registreras.

Passersystem

Till skillnad mot traditionella nycklar ger ett passersystem möjligheter att tids styra behörigheter, man kan således dela ut ett passerkort/tagg till en person som bara får tillträde på t ex vardagar, dagtid. Om man av någon anledning vill spärra ett passerkort/tagg, exempelvis vid förlust eller stöld ger passersystemet möjlighet att omedelbart göra detta. På så sätt bibehålls säkerhetsnivån utan kostsamma låsbyten. Vid ombyggnationer eller omorganisationer ändras enkelt behörigheten till den nya situationen. Passersystemet ger dig även möjlighet att se vem som passerat vilka dörrar och när.
Höjd säkerhet kan fås genom att vid valda dörrar och valda tidpunkter även kräva personlig kod.

Det är viktigt redan vid projekteringen av ett passersystem att ta hänsyn till de elektriska låsen så att funktion och säkerhetsnivåer harmoniserar. Administrationen av systemet kan ske lokalt eller fjärrmanövreras, vi skräddarsyr alltid passersystem efter kundens specifika behov.

Möjligheterna är oändliga, kontakta oss gärna för att hitta lösningen på just ditt objekt.

Projektering

Best Lås projekterar tillsammans med våra kunder säkerhetsanläggningar där vi i ett helhetsperspektiv tar hänsyn till säkerhetsanläggningens alla delsystem, där vi strävar för att få en väl harmoniserad säkerhetsnivå och samtidigt ett enkelt handhavande.


Installation

För att få din säkerhetsanläggning väl fungerande krävs att installationen utförs av personer som har en helhetssyn inom säkerhetsinstallationer. Vi på Best Lås har kunnandet inom företaget och ser till att varje del i din säkerhetsinstallation görs på ett fackmannamässigt sätt. Vi tycker att det dessutom är viktigt att installationen blir snygg och prydlig.

Service/ Serviceavtal/Support

För att din säkerhetsanläggning skall fungera under många år krävs underhåll. Lås och låscylindrar skall smörjas, batterier skall bytas ut etc. Är lås/dörrar etc. slitna påpekar vi detta vilket gör att du kan budgetera för framtiden. Vid servicebesök tar vi även hänsyn till om lokalerna byggts om vilket kan betyda att larmgivare etc. skall flyttas för att passa den nya verksamheten

Teckna ett serviceavtal så får du en bestående säkerhet och kontroll på dina säkerhetsinvesteringar.


product cormax photo1product cormax photo1
product cormax photo1
shutterstock 393385801shutterstock 393385801
shutterstock 393385801

Vi har även

  • Vädringsbeslag
  • Hänglås
  • Service & underhåll
  • Projektering
  • Konsultering